LAURELS  FOR  ELEGANCE                      Elena Vitrichenko

Alina Kabaeva      Yulia Raskina      Yulia Barsoukova

Eva Serrano      Ivana Moltolikova      Anna Bessonova

Irina Tchatchina      Elena Vitrichenko      Yulia Barsoukova

Elena Vitrichenko                        Edita Schaufler

 

Alle Rechte der Fotos Copyright Masayuki Katsuta

Das Fotobuch kann bestellt werden bei:  

Masayuki Katsuta
201, 1-43-1, Irma-cho
Chofu-shi
Tokyo 182-0004

 

Barnys Photopage| |RSG Photopage| |Updates| |E-Mail| |Links|